Tag Archives: NT ป.3 ปี 53

ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2553 ทดสอบความสามารถในการอ่าน

ข้อสอบ NT ป. 3 แบบทดสอบความสามารถในการอ่านออกเสียง นำไปให้นักเรียนได้ฝึกฝนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสอบข้อสอบ NT วิทยาศาสตร์ ป. 3

ตัวอย่างข้อสอบ
จังหวัดราชบุรีผลิตเครื่องปั้นดินเผาคือ โอ่งมังกร นับเป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัด โดยผลิตเป็นภาชนะรูปโอ่ง มีลวดลาย
เป็นตัวมังกรจีนพันโดยรอบ ส่วนประกอบสำคัญคือ ดินที่นำมา
นวดให้เข้ากัน แล้วเผาด้วยอุณหภูมิสูง และเคลือบเป็นสีน้ำตาล
ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ที่สืบทอดกันมา

ในปัจจุบันนอกจากการทำโอ่งแล้ว ยังทำเป็นอ่าง กระถางขนาดต่าง ๆ เพื่อใช้
ประโยชน์ปลูกไม้ดอก หรือเลี้ยงปลาสวยงาม การทำโอ่งมังกร
เริ่มโดยช่างจีนที่ชำนาญการทำเครื่องเคลือบ ตั้งโรงงานขนาดเล็ก
เพื่อผลิตภาชนะใส่อาหาร ประเภทเครื่องดองของเค็ม เป็นรูป
กระปุก ต่อมามีการตั้งโรงงานผลิตสินค้าหลากหลาย ที่ใช้ใน
ครัวเรือน วัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ ซึ่งเราจะพบรถที่บรรทุกโอ่งมังกรไปขาย ในจังหวัดต่าง ๆ

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2553 ทดสอบความสามารถในการเขียนเรื่องจากภาพ

ข้อสอบ NT ป. 3 แบบทดสอบความสามารถในการเขียนเขียนบรรยายภาพ ถือว่าเป็นทักษะขั้นสูง เพราะเป็นการนำภาพมาให้นักเรียนได้เขียนแต่งเป็นเรื่องเป็นราว

ตัวอย่างข้อสอบ

การเขียนเรื่องจากภาพ
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพ พร้อมตั้งชื่อเรื่อง เขียนความยาวไม่ต่ำกว่า ๑๐ บรรทัด
ลงกระดาษที่แจกให้ภายในเวลา ๔๐ นาที

writing

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2553 วิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย

ข้อสอบ NT ป. 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 พร้อมเฉลย นำไปให้นักเรียนได้ฝึกฝนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสอบข้อสอบ NT วิทยาศาสตร์ ป. 3

ตัวอย่างข้อสอบ

1.การแสดงออกใดต่อไปนี้เป็นการตอบสนองต่ออุณหภูมิ
1) จามเมื่อได้กลิ่นฉุน
2) เหงื่อออกเมื่ออยู่กลางแดด
3) สะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงประทัด
4) น้ำลายไหลเมื่อมองเห็นอาหาร

2. การกระทำใดต่อไปนี้ที่เป็นอันตรายต่อหู
1) ใช้ไม้แคะหู
2) เช็ดใบหูให้แห้งหลังอาบน้ำ
3) ทำความสะอาดใบหูด้วยสำลี
4) ใช้มือปิดหูเมื่อได้ยินเสียงดัง

3. ข้อมูลแสดงหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืชเป็นดังนี้
ส่วนของพืช หน้าที่
ราก ยึดลำต้น
ลำต้น พยุงกิ่ง ก้าน และใบ
ใบ สร้างอาหาร
ดอก สืบพันธุ์
จากข้อมูล ส่วนใดของพืชที่เปรียบเสมือนห้องครัวของบ้านเรือน
1) ราก
2) ลำต้น
3) ใบ
4) ดอก

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

ดาวน์โหลดเฉลยคลิก

ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2553 ทดสอบความสามารถในการคิดคำนวณ

ข้อสอบ NT ป. 3 ปี 2553 แบบทดสอบความสามารถในการคิดคำนวน ดูโจทย์คล้ายกับหนังสือของกระทรวงเลย  ข้อสอบ NT การคิดคำนวณ ป. 3

ตัวอย่างข้อสอบ

ข้อ 1. สุดามีมะนาว 232 ผล ให้เพื่อนไป 35 ผล มะนาวที่เหลือขายผลละ 3 บาท
สุดาขายมะนาวที่เหลือทั้งหมดได้เงินเท่าไร

จากโจทย์ปัญหา ให้ตอบคำถามข้อ 1 – 3 (10 คะแนน)
1. วิเคราะห์โจทย์ (4 คะแนน)
1.1 โจทย์ต้องการทราบอะไร (1 คะแนน)
โจทย์ต้องการทราบว่า…………………………………………………………………………………………………………
1.2 โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง (3 คะแนน)

2. แสดงวิธีคิดหาคำตอบ ( 4 คะแนน)
2.1 สุดามีมะนาว 232 ผล ให้เพื่อนไป 35 ผล จะหามะนาวที่เหลือได้โดยวิธีใด
และ เหลือมะนาวกี่ผล (2 คะแนน)

2.2 มะนาวที่เหลือทั้งหมดขายไปผลละ 3 บาท จะหาจำนวนเงินที่ขายได้โดยวิธีใด
และได้เงินกี่บาท ( 2 คะแนน)

จากโจทย์จงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ ………………………………………….

เขียนแสดงคำตอบ………………………………………………………………………

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2553 วิชาภาษาไทย พร้อมเฉลย

ข้อสอบ NT ป. 3 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2553 พร้อมเฉลย นำไปให้นักเรียนได้ฝึกฝนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสอบข้อสอบ NT ภาษาไทย ป. 3

ตัวอย่างข้อสอบ

1. คำที่ขีดเส้นใต้ในประโยคใด อ่านออกเสียง
เหมือนกัน
1) เมื่อปีกลายฉันไปดูผีเสื้อปีกลาย
2) แมวตากลมมานั่งตากลมตอนค่ำ
3) ผู้คนแห่แหนไปดูแมวตาเพชรที่เจ้าของ
หวงแหน
4) เกวียนที่บรรทุกข้าวมาเพลาหัก ตอน
เพลาเย็นพอดี
2. “ที่” ในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น
1) ผู้ใหญ่ลีมีที่นามากกว่าร้อยไร่
2) คุณนายวรรณถวายที่ดินให้วัด
3) พี่ขับรถมาจอดที่หน้าประตูบ้าน
4) แม่ซื้อที่บนเกาะสมุยราคาแพงมาก

กบน้อยตัวหนึ่งเห็นงูกับพังพอน
ต่อสู้กัน งูเห่าเป็นฝ่ายชนะได้กิน
พังพอน กบน้อยเกิดความสงสัยว่า
ทำไมสัตว์ทั้งหลายต้องฆ่ากัน ขณะนั้น
เจ้ากบน้อยเห็นฝูงยุงบินอยู่ จึงใช้ลิ้น
ตวัดยุงกินจนอิ่ม กบน้อยจึงได้คำตอบ
ว่า เหตุที่สัตว์ต้องฆ่าสัตว์อื่นก็เพื่อ
ความอยู่รอดของชีวิตนั่นเอง

3. งูเห่าและพังพอนต่อสู้กันเพราะสาเหตุใด
1) เป็นศัตรูกัน
2) ต้องการอาหาร
3) ต้องการเป็นใหญ่
4) แย่งกบเป็นอาหาร

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

ดาวน์โหลดเฉลยคลิก